نوش داروی مشکلات اقتصادی کشور/10 مولفه مهم برای اجرای فرمان رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی