گزارش «فیگارو» از ابهام قضایی در سیستم و جدول زمانی لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران