درخواست اعطای وام 120 میلیون تومانی به انبوه‌سازان