زنگنه: پس از لغو تحریم‌ها تولید خود را به ۴.۲ میلیون بشکه می‌رسانیم