رونمایی ازطرح جدیدتحریک تقاضا/ توزیع ۱۰۰هزار بن خرید میان کارگران