ایران؛ رتبه هفتم نانوتکنولوژی جهان/ پیشرفت صنعت خودرو منوط به اعتمادسازی است