هواپیمای ام‌دی‌ 82 ایرتور از باند فرودگاه تبریز خارج شد