هواپیمای ام‌دی‌ ایرتور از باند فرودگاه تبریز خارج شد