افزون بر 16 میلیون و 395 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد