مردم افغانستان مدیون امام (ره) و امام خامنه‎ای هستند/ نقش تیپ فاطمیون در گسترش مهاجرت فرهیختگان افغانستان