توضیح درباره اعتقادات تشیع به معنای شیعه کردن اهل سنت نیست/ارتباط حوزه‌های علمیه با مجامع اهل سنت فعال نیست