ایوبی: امروز کمیته معرفی فیلم به اسکار تشکیل شد/ هنوز تصمیمی برای حضور فیلم «محمد رسول الله(ص)» در اسکار گرفته نشده است