برپایی سومین نمایشگاه «جوانان پیشرو» در گالری پردیس ملت