تصاویر هنرنمایی جمشید مشایخی در آخرین حضور سینمایی‌اش