مجتبی کوچکی مدیر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس شد