«۱۰ روز با عکاسان ایران» از منظری متفاوت/ انجمن‌ها مستقل عمل کنند