اولین کنسرت حامد همایون در حمایت از کودکان محک برگزار می‌شود