بازیگر زن مشهور ایرانی در دفتر سازمان ملل متحد+عکس