تبلیغات شبکه ماهواره‌ای برای فیلم «ربوده شده» دردسر ساز شد