برگزاری کنسرت در قم غیرقابل پذیرش است/ وزیر ارشاد پاسخگو باشد