حکم پرونده کیارستمی فردا امضا می‌شود/رسیدگی به اعتراض وکیل پرونده