در فیلمم چهره‌ای جدید را معرفی می‌‎کنم/اگربگویم به گیشه فکر نمی کنم دروغ است