پلک اوایل آبان کلید می‌خورد / در فیلمم چهره‌ای جدید را معرفی می‌‎کنم