روایت صمدیان از لحظات خصوصی اما قابل نمایش کیارستمی