دختری که حرف هایش، زبان محمدرضا گلزار را در یک سفرخانه بند آورد + فیلم و عکس