مردم کردستان همیشه و در هر شرایطی جشنواره‌های نمایش را حفظ کرده‌اند