کودکان ایران نمایش‌های برگزیده جشنواره عروسکی را تماشا می‌کنند