آلبوم «روزای گمشده» با صدای «علیرضا قاضی» منتشر شد