رونمایی از پلان سکانس «جاودانگی» در جشنواره رُم ایتالیا