اختتامیه جشنواره تئاتر استان تهران در شهر رباط کریم برگزار می شود / شبنم مقدمی مهمان ویژه آیین پایانی