«جواد عزتی» و همسرش در اکران خصوصي فيلم «زاپاس» | عکس