دستمزد بازیگران سینما زیر ذره بین رفت / برخورد با پرداخت‌های نامتعارف تهیه کنندگان