عکس‌های داغ ما از جنگ را آرشیو می‌کنند/ کسی حالمان را هم نمی‌پرسد