ایستاده در غبار رکورد دار بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت شد/ مزار شریف و یتیم خانه ایران رقیب های اصلی کسب جایزه