دردسر گزارشگر زن تلویزیون بخاطر استفاده از چتر و عینک دودی! +عکس