پرواز همای: شما تنها خواننده‌هایی هستید که نیاز به مجوز ندارید!