نمایش پرتره «جان برجر» با مستند «فصول...» در سینماحقیقت