برگزیدگان جشنواره فصلی برنامه «نردبان» معرفی می شوند