فعالیت گروه تئاتر عروسکی پلیس راهور پایتخت در مدارس تهران