ازدحام عجیب خبرنگاران و عکاسان برای یک ورزشکار مشهور+عکس