مصرف زیتون همراه غذا «مقوی و پاک‌کننده» دستگاه گوارش است