آیا مجازات حبس بازدارنده است؟ 46 درصد زندانیان سابقه‌ دارند