تهدید عربستان مبنی بر خروج دارایی‌هایش از آمریکا غیرممکن است