افزایش 30 درصدی جمع آوری معتادان خیابانی/ 340 کلانتری دیگر در کشور راه اندازی می شود