خط و نشان مهرجویی/ یک خواننده جدید رو می‌کنم تا روی چاوشی کم شود!