اعدام؛ ایستگاه پایانی عامل قتل هولناک ۳ دختر و پسر