استقبال هیئت‌های مذهبی از چهاردهمین نمایشگاه عطر سیب