قاچاقچی گوشی‌های تلفن همراه در زنجان یک میلیارد ریال جریمه شد