وقتی مردم دندان‌درد را به صرف هزینه‌های گزاف ترجیح می‌دهند!