اولین دیدار مردمی رئیس کل جدید دادگستری استان ایلام برگزار شد